Esir Mühendislik
Esir MühendislikEsir MühendislikEsir Mühendislik
Telefon Destek
Mail Destek
No:22 Çekmeköy / İstanbul
Esir MühendislikEsir MühendislikEsir Mühendislik

Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

gida_1024x588

Gıda

1-1024x675

Kimya

İlaç

İlaç

Kimya

Su Sistemleri

1-6-768x1024

Özel Sistemler

Mühendislik ve projelendirme

Mühendislik ve projelendirme

Proje Yönetimi,Kontrollük ve Süpervizyonu
Proje Yönetimi,Kontrollük ve Süpervizyonu
Yapılacak olan projenin danışmanlık olarak takibi ; çalışması, ekipmanların tasarım projelerinin değerlendirilmesi , fabrikasyon yerleşim planlarının dizaynlarının kontrolü devreye alınması işlerinin organize edilmesi işleri
Proje ve İşletme İş Güvenliği Kontrol ve Süpervizyonu
Proje ve İşletme İş Güvenliği Kontrol ve Süpervizyonu
Proje ve işletmenin yapılan tasarımlarında iş güvenliği kurallarına uygun şekilde dizayn edilmesi ve iş güvenliği hakkında işletmeyi kontrol edecek personele gerekli eğitimlerin verilmesi
Proses Dizayn , Proses Geliştirme, Darboğaz Giderme, Modernizayon, Optizimasyon ve Kapasite Büyütme Çalışmaları
Proses Dizayn , Proses Geliştirme, Darboğaz Giderme, Modernizayon, Optizimasyon ve Kapasite Büyütme Çalışmaları
Yapılacak olan yeni projenin sisteminin dizayn edilmesi , mevcut proses sistemlerin yeni standartlara uygun hale getirilmesi , fabrikalarının modernizasyonu ve optimizasyonu , darboğaz giderilmesi ve mevut sistemlerin kapasitelerinin artırılması işleri
Etüd,Araştırma,FizibiliteÇalışmaları
Etüd, Araştırma, Fizibilite Çalışmaları
Yapılacak olan yatırımların bölge ve dünya ekonomisine göre etüdleri , piyasa araştırmalarının yapılması ve sistemin fizibilite çalışmaları
Yatırımların Projelendirilmesi, Planlanması ve Organizsayonu
Yatırımların Projelendirilmesi, Planlanması ve Organizsayonu
Yeni yatırımların projelendirilmesi , sistemin ekipman tasarımları, boru güzergahları , yardımcı işletmelerin dizaynı , çelik konstrüksiyonların statik hesaplarının yapılması , sistemin kontrollü olarak montajı , sistem devreye alınması işleri ve çalışma organizasyonlarının yapılması işleri
İşletme

İşletme Yöntemleri Uygulamaları

Sistemin işletilmesi ve işletme yöntemlerinin fabrikayı yönetecek olan idari personel ile organize bir şekilde işletme yöntemlerinin geliştirilmesi
teşvik

Teşvik Projeleri Organizasyonu

Devlet tarafından alınan teşvik dahilinde işlerin projelerin ve ekipmanların yapılması işleri
İşletme Prosedür

İşletme Prosedürlerinin Hazırlanması ve Organizasyonu

Fabrika işletme prosedürlerinin idari personel ile yapılan toplantılarla oluşturarak işletme organizasyonlarının hazırlanması işleri